Ranh giới mong manh

Khai mạc triển lãm: 28.12.2006  Triển lãm mở tới 16.01.2007 Địa điểm: Sàn Art 23 Lý Tự Trọng, Quận 1 TPHCM     Triển lãm này mong muốn cùng các nghệ sĩ đường phố Saigon khám phá tầm quan trọng của graffiti như một chiến lược trong những kết cấu khác nhau đang muốn kiểm soát, khẳng định nó, hợp tác, thích nghi và thậm chí loại trừ nó. Khi một kỹ thuật sáng tác như “Exquisite corpse” của trường phái Dada bị phá vỡ bỡ bởi thẩm mỹ đường...