Home > San Art Productions

featured-image-SAPD-page

Sàn Art Productions

Nơi nghệ sỹ, curator và những tổ chức phi nghệ thuật hoặc kinh doanh cộng tác để sáng tạo tác phẩm nghệ thuật mới

Sàn Art chào đón những cơ hội hợp tác tiên phong với các tổ chức phi nghệ thuật hoặc kinh doanh có cùng mục tiêu đổi mới sự phát triển nghệ thuật và văn hoá đương đại Việt Nam.

Sàn Art cũng kêu gọi đồng sản xuất những dự án đầy tham vọng nhưng chưa được thực hiện của các nghệ sỹ Việt Nam có tư duy sắc bén.

Ở Việt Nam, rất nhiều dự án có nhu cầu triển lãm nhưng nguồn lực tài chính lẫn chuyên môn đằng sau những dự án này hầu hết không thể đáp ứng việc thực hiện triển lãm độc lập. Vì lý do này, nhiều triển lãm ở Việt Nam chưa đạt tới tham vọng hoặc nối kết được nhiều ngành khác nhau theo đúng tiềm năng của dự án.

Sàn Art tìm cách cải thiện tình hình này bằng cách hợp tác với những tổ chức phi nghệ thuật hoặc kinh doanh (thời trang, quảng cáo, kiến trúc, khoa học vân vân…) để mời những nghệ sỹ Việt Nam có óc sáng tạo sắc bén khởi tạo các tác phẩm kết nối những mối quan tâm chung. Đội ngũ Sàn Art sẽ trợ giúp nghệ sỹ được chọn trong suốt quá trình nghiên cứu, lựa chọn giải pháp, phát triển khái niệm; song song đó là kỹ năng chuyên môn về sắp đặt, địa điểm triển lãm, viết đề nghị và hồ sơ kêu gọi trợ giúp tài chính cho sản xuất và các tài liệu quảng bá liên quan.

Trợ giúp chuyên môn từ Sàn Art bao gồm các chức năng giám tuyển, hình ảnh, hội thoại, sắp đặt, sản xuất về âm thanh và hình ảnh, quảng bá đến toàn bộ mạng lưới công chúng trong và ngoài nước. Địa điểm tổ chức triển lãm có thể là Sàn Art hoặc một địa điểm khác mà bên đối tác lựa chọn (tuỳ theo ngân sách) Hợp tác này mang lại cho nghệ sỹ trải nghiệm độc nhất về phương cách làm việc với xưởng sản xuất, phòng tranh và không gian phi nghệ thuật cùng lúc; đó là kiến thức và kinh nghiệm vô giá trong việc kêu gọi hỗ trợ tài chính, phê bình nghệ thuật, phát triển ý tưởng và tác phẩm, nới rộng nền tảng của nghệ sỹ trong việc tìm kiếm phương cách sản xuất tác phẩm từ nguồn nội địa.

Để biết thêm chi tiết và tiềm năng tham gia hợp tác, vui lòng liên hệ: hello@san-art.org