Được thành lập vào năm 2018, Truy Đuổi Lạ Thường là một seminar-workshop dành cho những giám tuyển trẻ ở Đông Nam Á, nhằm cung cấp kĩ năng lý thuyết và thực hành giám tuyển nghệ thuật đương đại trong bối cảnh xuyên địa phương. Đề xuất giám tuyển của người tham dự được những giám tuyển giàu kinh nghiệm hỗ trợ và cố vấn thông qua tài liệu đọc, phê bình, khảo sát thực địa và thảo luận, cùng những câu hỏi bức thiết được đề cập thường xuyên trong đối thoại như: làm cách nào để giám tuyển/chăm nom cho các tác phẩm nghệ thuật giữa thời đại của hội chợ nghệ thuật và triển lãm quốc tế; có những cách nào để hoạt động trong và ngoài bối cảnh thiết chế hóa; và làm sao để nghiên cứu, viết, biên tập và tư duy như một giám tuyển.

Truy Đuổi Lạ Thường Năm 2 sẽ lên sóng trong tháng 3/2019. Hãy chờ đón cập nhật từ chúng tôi!