Phòng đọc sách tại Sàn Art là nơi lưu trữ và thu thập các nguồn tư liệu, hình ảnh về thực hành nghệ thuật đương đại, mở cửa miễn phí cho người quan tâm, nghiên cứu về nghệ thuật. Phòng đọc hiện có các sách về lịch sử nghệ thuật quốc tế, ca-ta-lô các triển lãm, sách giới thiệu nghệ sĩ, tạp chí về nghệ thuật đương đại từ khắp nơi trên thế giới. Phòng đọc mở cửa miễn phí.

Phòng đọc Sàn Art kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà xuất bản, bảo tàng, phòng trưng bày và các nghệ sĩ. Nếu bạn có nhã ý quyên tặng tài liệu xin vui lòng liên hệ hello@san-art.org