Chương trình LabMobile của Sàn Art hoạt động dưới dạng những buổi phê bình nghệ thuật lưu động, nơi các nghệ sĩ, giám tuyển và nhà hoạt động văn hóa cùng trao đổi chuyên sâu về một triển lãm hoặc bộ tác phẩm cụ thể tại một không gian nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu bạn muốn tác phẩm của mình được phê bình, hãy email cho chúng tôi qua hello@san-art.org với tiêu đề “Hỏi thăm LabMobile.” Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất!