A. Farm, một chương trình cộng tác lưu trú kéo dài 3 năm, được đồng tổ chức bởi Nguyễn Art Foundation, MoT+++, và Sàn Art. Chương trình bắt đầu từ tháng Sáu năm 2018, với 6 studio lớn, một phòng triển lãm rộng cùng với khoảng sân đầy ánh nắng. Mùa hè 2020, vào mùa thứ 3 của chương trình, cũng là lúc A.Farm kết thúc. Nhấn vào những liên kết bên trái để tìm hiểu thêm về những nghệ sĩ đã tham gia chương trình A. Farm (từ mùa 1 đến mùa 3).