Biography

Võ Trân Châu (sn 1986, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Cô quan tâm tìm hiểu xã hội đương đại thông qua tương tác trong các mối quan hệ giữa con người với nhau và với tập thể. Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống về nghề thêu, cô trân trọng ngôn ngữ của chỉ, vài, chọn chúng cùng quần áo cũ – những đồ vật lưu giữ lịch sử cá nhân – làm công cụ nghệ thuật cho thực hành của mình. Trân Châu đã tham gia ’Suzhou Documents’, Suzhou, Trung Quốc, 2016; ‘EVA International, Ireland’s Biennale’, Limerick, Ireland, 2016; ‘Đồ/Ảnh/Ký’, Saigon Domaine, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; ‘Nhỏ và Mịn’, Nhà Sàn Studio, Hà Nội, 2015, ‘March: Art Walk’, Sao La, TP. Hồ Chí Minh, 2015; ‘Sương mù đen’, Nhà Sàn Collective, Hà Nội, 2015; ‘Sinh ra từ đất’ và ‘Chị tôi’, Sàn Art, TP. Hồ Chí Minh, 2012 và 2011.