Biography

Đối với Tuyền Nguyễn, xưởng vẽ là chủ đề gần gũi và cho anh có nhiều cảm xúc nhất trong các thử nghiệm. Tạo hình trong tranh của anh thường được bóp méo, biến dạng và quan sát theo nhiều hướng nhìn khác nhau vào những thời điểm và không gian khác nhau, nhằm tạo hiệu ứng cảm xúc và khơi gợi trí tưởng tượng mới. Anh mong muốn thể hiện chiều sâu của nội tâm thay vì hình thức bên ngoài.