Biography

Trần Minh Đức (sinh năm 1982, Sài Gòn, Việt Nam) bị lôi cuốn bởi lịch sử của nơi chốn: cách những hình ảnh quá khứ truyền cảm hứng cho hành động của con người qua các dạng thức riêng biệt, rời rạc và vô hình (ví dụ lịch sử truyền miệng, lịch tôn giáo, bưu thiếp và nhiều hơn nữa). Các tác phẩm của anh xem xét đặc điểm cuộc sống thành thị ở Việt Nam, nghiên cứu sự tương tác giữa tập thể và cá nhân, giữa những phân trở giữa cái địa phương và cái ngoại lai. Thực hành của anh bao gồm biểu diễn, nhiếp ảnh, cắt dán và sắp đặt. Anh Đức từng tham gia nhiều chương trình lưu trú dành cho nghệ sĩ ở Nhật và Myanmar. Hiện tại, anh đang sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Những hoạt động đáng chú ý của Trần Minh Đức: ‘Những thành phố toàn cầu’ , Nhà hát Center Stage, Baltimore, Maryland, Mỹ, 2014; ‘Kỉ niệm lần thứ 15: Nhà sàn Đức’, Hà Nội, Việt Nam, 2014; ‘Lễ hội Độc lập’, Phòng tranh Charlie Dutton, Luân Đôn, Anh, 2013; ‘Vượt qua Áp lực: Lễ hội Nghệ thuật Biểu diễn’, Yangon, Myanmar, 2012; ‘Chính trị thơ’, Quỹ Nghệ thuật Kadist, San Francisco, Mỹ, 2012; ‘Câu chuyện Tokyo’, Phòng tranh TWS Shibuya, Tokyo, Nhật, 2012; ‘Giải thưởng Dogma về Chân dung tự họa’, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2011; ‘Biên tập mở: Thư viện lưu động AAA’, Sàn Art, Thành phố Hồ Chí Minh, 2011; ‘Cú pháp và Ngữ âm’, Sàn Art, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.