Biography

Sinh năm 1972 tại Kota Bharu, Kelantan và tốt nghiệp tại Trường Đại Học Công Nghệ Mara (BA 1994 – 1997). Roslisham ismail hay còn được biết tới với nghệ danh Ise là một nghệ sĩ ý niệm làm việc xoay quanh các kinh nghiệm cá nhân của anh về cộng đồng đô thị và văn hoá đại chúng. Các sự kiện của anh làm liên quan đến các đối thoại và gặp gỡ văn hoá và đồng thời anh cũng làm việc với các bài tường thuật chuyện tranh và thu thập các tài liệu phổ biến. Anh đã tham gia vào Jakarta Biennale năm 2009 và Instanbull Biennial hợp tác giữ Indonesia và Ruangrapa năm 2005. Năm 2006 lưu trú sáng tác của Auatralian High Commision tại Xưởng Gunnery, Trung Tâm Mỹ Thuật Sydney. Triển lãm cá nhân đầu tiên của anh được tổ chức tại 4A Gallery. Năm 2007 anh nhận được tài trợ từ Japan Foundation Kuala Lumpur để tới Nhật. Anh cũng là đồng sáng lập ra Sentap, là một ấn bản mỹ thuật xuất bản theo quý tại Malaysia.