Biography

Phan Thảo Nguyên (sn. 1987, tp.HCM, Việt Nam) sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp khoá Thạc sỹ Mỹ thuật tại học viện Nghệ Thuật Chicago, Nguyên là một nghệ sĩ đa phương tiện, cô sử dụng hình thức tranh vẽ, sắp đặt, video và trình diễn để diễn tả những khái niệm mang tính lịch sử và đương đại. Thông qua văn học, triết học và cuộc sống hằng ngày, cô quan sát những điểm mơ hồ trong chuẩn mực xã hội và truyền thống. Thảo Nguyên cũng là thành viên của hội Lao Động Nghệ Thuật.

Những triển lãm tiêu biểu gần đây của Nguyên gồm có: “Khái niệm Tranh luận Ngữ cảnh: nghệ thuật và tính tập thể ở Đông Nam Á”, Goethe Institut, Hà Nội, Việt Nam, 2015; “Ám Ngưỡng: Tâm linh đương đại Đông Nam Á”, Kunstverein Gottingen, Đức, 2014; “Tầm Tã”, Bảo tàng Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam, 2014 “Niềm tin không điều kiện”, San Art, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2011.