Biography

Phan Anh (SN 1990) là một nghệ sĩ đa phương tiện sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 và nhận bằng Thạc sĩ tại Trường Nghệ thuật Utrecht, Hà Lan năm 2015. Năm 2017, anh đồng sáng lập một tập thể nghệ sĩ tự tài trợ có tên là Đường Chạy dành cho những nghệ sĩ chưa nhận được nhiều sự công nhận và ủng hộ từ các tổ chức giáo dục hoặc cộng đồng nghệ thuật nói chung. Cùng năm đó, anh nhận được Giải thưởng lớn của Giải thưởng Dogma về chân dung đương đại. Các sáng tác của Phan Anh thường bao gồm video và sắp đặt với sự trợ giúp của các phương pháp lưu trữ khác như vẽ, viết, và kết hợp các đồ vật, hình ảnh được thu thập. Chúng chứa đựng những thử nghiệm mạnh mẽ về cấu trúc biểu hành của hình ảnh, nhằm mục đích ủng hộ quyền tự do suy nghĩ, nghiên cứu và biểu hiện thông qua hành động thách thức các trần thuật đã được thiết lập sẵn, đồng thời khám phá các diễn ngôn có thể có về các sự kiện chính trị, xã hội và lịch sử.

 

Các dự án và triển lãm gần đây của anh bao gồm chương trình lưu trú và triển lãm ‘Tháng Thực hành Nghệ thuật’, Heritage Space, Hà Nội, Việt Nam (2020); ‘Địa chí (tái) hình dung’ với Đường Chạy và Sàn Art, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2020); ‘Đường Chạy 3’ (đồng giám tuyển với Vicky Đỗ), Hà Nội, Việt Nam (2019); ‘Le Voyage dans L’imaginaire’, bottomspace, Guangzhou, Trung Quốc (2019); ‘Xướng ca cho ai?’, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Factory, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2019); ‘Toả 3’, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom, Hà Nội, Việt Nam (2019); ‘Bảo tàng tâm thức’, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2018); ‘ACC Arts Space Network Residency and Open Studio’, ACC Asia Culture Centre, Gwangju, Hàn Quốc (2018); ‘Khả thể’, Heritage Space, Hanoi, Vietnam (2017); và ‘Dogma Prize 2017’, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Việt Nam (2017).