Biography

Thực hành đa ngành của Kim Duy chất vấn điều kiện thay đổi về thời gian và không gian trong nghệ thuật và ngôn ngữ, việc đọc lịch sử thông qua nghệ thuật thị giác và bản chất trình diễn đằng sau hình ảnh tĩnh.