Biography

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Đình Bảo Châu sớm nhận được sự quan tâm bởi khả năng linh hoạt trong việc ứng dụng nhiều cách thức biểu đạt nghệ thuật như hội hoạ, sắp đặt hay điêu khắc trên các nền chất liệu. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1986 kết hợp giữa bản chất gốc của một vật hay sự việc, pha trộn cùng trí tưởng tượng để tái-khái-niệm lại sự vật hay hiện tượng ấy theo một ý niệm rất riêng của bản thân. Kể từ năm 2009 – tức một năm trước tốt nghiệp, Ngô Đình Bảo Châu tham gia vào các dự án triển lãm và nhanh chóng dành được nhiều sự chú ý của giới hàn lâm nghệ thuật trong nước và quốc tế. Một số những triển lãm Ngô Đình Bảo Châu từng tham gia gồm: “My Eldest Sister” (San Art, 2010, Vietnam), “ Pharmacide” (Metahouse, 2012, Cambodia),“Silk of Light” (San Art, 2013, Vietnam), “Out of Nowhere” (Sao La, 2014, Vietnam), “Bất Phân Thân” (Nhà Sàn Collective, 2015, Vietnam) hay “Body Bouquet” (Welch Gallery, 2015, US) , “She” (Sweet “Art, 2016, UK), “Where The Sea Remembers” (The Mistake Room, 2019, US), dự án Cục Im Lặng (2019, Vietnam) và triển lãm cá nhân “ Trông Thật Khác, Nhìn Thật Giống (Galerie Quynh,2020, Việt Nam).