Biography

Nghĩa Đặng là một nghệ sĩ sống Sài Gòn sinh tại Hà Nội năm 1994. Anh đã nhận được bằng cử nhân nghệ thuật với thực hành studio đa ngành từ Học viện nghệ thuật Chicago. Thực hành của Nghĩa Đặng chịu ảnh hưởng từ các khái niệm tâm lý học của Jung và Lacan; anh khám phá các chủ đề liên quan đến bản ngã và các tương tác của nó với những cái ‘khác,’ cũng như các khái niệm về gia đình và sự phân tách giữa bạo lực và chữa lành, quyền lực và sự phục tùng, ý thức và đam mê, tha hoá và thân mật. Tác phẩm của Nghĩa Đặng đã được giới thiệu trong các triển lãm tại Sullivan Gallery (Chicago), Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory (TP HCM), Galerie Quỳnh (TP.HCM), và Nhà Sàn Collective (Hà Nội).