Biography

Lêna Bùi (sn. 1985, Đà Nẵng, Việt Nam) là nghệ sĩ trẻ triển vọng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cô có bằng Cử nhân Nghệ thuật của trường Đại học Wesleyan, Connecticut, Hoa Kỳ vi các nghiên cứu thêm về Đông Phương Học tại trường Đại học Doshisha, Kyôtô, Nhật Bản. Các triển lãm trưc đây bao gm ‘’Nhng màn vũ đo b gián đon’ ti Bo tàng Carré d’Art, Nimes, 2014; ‘Nhng th l‘ ti Bo tàng Wellcome Collection, Luân Đôn, 2013; ‘Nghiến cht’ ti Bo tàng M thut Tp. HCM, 2012; ‘Đ Momo ăn bánh’, Bo tàng Mino Washi; và n náu’, Bo tàng Mino Washi Akari Art, Gifu, Nht Bn, 2011.