Biography

Thực hành của Lêna Bùi đi sâu vào các khía cạnh vô hình của cuộc sống, chẳng hạn như niềm tin, cái chết, những giấc mơ và cách chúng ảnh hưởng đến hành vi và nhận thức của chúng ta. Thông qua việc lồng ghép các giai thoại và câu chuyện cá nhân, các tác phẩm của cô thể hiện những phản ánh thân mật về tác động của sự phát triển nhanh chóng và mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Các tác phẩm của Lêna đã được đưa vào các triển lãm và trình chiếu nhóm và cá nhân tại Quỹ Nghệ thuật Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (2018); Mansfield Freeman Centre for East Asian Studies, Đại học Wesleyan, Middletown, Hoa Kỳ (2018); Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Đức (2017); Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2016); và Bảo tàng Carré d’Art, Nîmes, Pháp (2014). Cô hiện là Nghệ sĩ Lưu trú trong Chương trình Lưu trú của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại NTU Singapore.