Biography

Từ nghệ sỹ: ‘Trong thời gian đầu thực hành, tôi đã nghĩ đến không gian, những sự phân chia ranh giới, và những phần gối lên nhau giữa các không gian. Thông qua những quan sát từ Bangkok, tôi đã ghi nhận sự nhập nhằng được đưa đến bởi những giao điểm giữa không gian cá nhân và không gian công cộng. Hiện tại, tôi muốn tìm hiểu thêm trong các phạm vi của ý tưởng về sự nhập nhằng của không gian vật lý. Có thể là phong cảnh, diện tích, nơi chốn mà tôi có thể nhìn, nghe, hoặc thậm chí tri giác từ khu vực đó. Điều này bao gồm cả những vượt thoát mang tính lý thuyết và phi thực tế như lý thuyết, truyện, tin đồn, văn hoá dân gian, và nhiều thể loại truyện kể mà tôi gặp phải. Tôi muốn biết vì sao những yếu tố này kết nối với nhau tạo thành đặc tính của “nơi chốn”.’ Khajohnsri đã tốt nghiệp tại Học viện công nghệ Ladkrabang của Vua Mongkut chuyên ngành Mỹ thuật vào năm 2016, anh đã đoạt Giải thưởng Nghệ sỹ trẻ Thái Lan cho Nhiếp ảnh trong cùng năm. Anh từng trưng bày tác phẩm của mình ở cả Thái Lan và CHLB Đức.