Biography

Jean-Marc Prevost học tại Đại học Paris 1 Pantheon-Sorbonne và tại École nationale du Patrimoine, nơi ông nhận  bằng Lịch sử Nghệ thuật và Triết học. Curator  của Direction des musées ở Marseilles vào năm 1991 và Giám đốc Musée départemental d’art contemporain tại Rochechouart vào năm 1992, ông trở thành Trưởng ban sáng tạo nghệ thuật của Ministry of Culture’s Délégation of Fine Arts  năm 2002. Ông hiện là Giám đốc Carré d’art, bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Nîmes, Pháp.