Biography

Đỉnh Q. Lê sinh ra tại Hà Tiên, Việt Nam. Ông lấy bằng cử nhân về Nghệ thuật Studio tại Santa Barbara năm 1989 và bằng Thạc sỹ về Nhiếp ảnh và các Phương tiện khác tại The School of Visual Arts, New York, năm1992.  Năm 1993, Đỉnh Q. Lê quay về Việt Nam lần đầu tiên và đến năm 1996, quyết định ở lại sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Tác phẩm của nghệ sĩ đã được trưng bày khắp nơi trên thế giới, có thể kể đến những triển lãm cá nhân như Erasure tại Sherman Contemporary Art Foundation, Sydney, Australia và Project 93: Dinh Q. Lê tại MOMA, New York năm 2010; A Tapestry of Memories: The Art of Dinh Q. Lê tại Bellevue Art Museum, Washington năm 2007, và Destination for the New Millennium, The Art of Dinh Q. Lê, cùng Asia Society, New York năm 2005.

Năm 2007, Đỉnh Q. Lê đồng sáng lập Sàn Art với ba nghệ sĩ đã có vị thế khác đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2010, ông được Quỹ Hoàng Tử Claus vinh danh vì những hoạt động nghệ thuật và cống hiến trong nghệ thuật đương đại Việt Nam.