Biography

Bùi Công Khánh (sn. 1972, Đà Nẵng, Việt Nam) là nghệ sĩ rất quan tâm đến di sản văn hoá dân tộc. Là một trong những nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tạo được tiếng vang quốc tế ở những năm 90s, với các trình diễn đặt câu hỏi về giới hạn của tiếng nói cá nhân trong xã hội. Bùi Công Khánh sáng tác đa chất liệu: tranh, điêu khắc, sắp đặt, phim và phác thảo. Anh là nghệ sĩ có nhiều sáng tạo mang tính thách thức mà rất thơ, các tác phẩm của anh ngày một phát triển về chiều sâu nhờ nghiên cứu lịch sử, sự kết hợp giữa mỹ thuật tạo hình và phương pháp nhận thức sắc bén, không thấy nhiều trong chương trình chính quy tại Việt Nam. Các dự án gần đây của anh bao gồm: ‘Lạc Chốn’ (triển lãm cá nhân), Sàn Art và The Factory, TP. Hồ Chí Minh, 2016; ‘Fortress Temple’ (triển lãm cá nhân), 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong, 2015; ‘Mắt Quay: Nghệ thuật từ Đông Nam Á’, Arter, Istanbul, 2014; ‘Concept, Context, Contestation: Art and the Collective in South East Asia’, BACC, Bangkok (triển lãm lưu động), 2013-2015; 6th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art, Queensland Gallery of Modern Art, Brisbane, 2009. Hiện tại, anh đang sinh sống và làm việc tại Hội An, Việt Nam.