Biography

Bùi Công Khánh là một nghệ sĩ bị cuốn hút sâu sắc bởi các giả định xã hội của các di sản văn hoá. Là một trong lứa những nghệ sĩ đầu tiên được biết đến ở ngoại quốc vào những năm 90 với các trình diễn đặt nghi vấn về các hạn chế về biểu đạt cá nhân ở xã hội cộng sản Việt Nam, các thực hành đa dạng của Khánh từ đó đã bao quát sang cả hội hoạ, điêu khắc, sắp đặt và video. Anh là một nghệ sĩ khiêu khích một cách thơ mộng, với các tác phẩm tiếp tục phát triển sâu bởi các nghiên cứu lịch sử, và sự kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình với các phương pháp ý niệm không được dạy ở hệ thống giáo dục ở Việt Nam. 

Anh có nhiều triển lãm cá nhân, như là Porcelain Medals and Jackfruit Grenades – The American War in Vietnam examined through the art of Bui Cong Khanh’ tại 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong (2018); ‘Lạc chốn,’ Sàn Art & The Factory Contemporary Art Centre, TP.HCM (2016), Fortress Temple’, 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong (2015) và ‘For Home and Country’, Yavuz Gallery, Singapore (2014). Các triển lãm nhóm tiêu biểu gồm: ‘Stealing Public Space’, The Substation, Singapore (2020) ; ‘Homo Faber: Craft in Contemporary Sculpture’,  Asia Culture Center, Gwangju (2019) ; ‘Singapore Biennale 2016: An Atlas of Mirrors’, Singapore Art Museum, Singapore (2016) ; ‘Concept Context Contestation: Art and the Collective in Southeast Asia’, Jogjakarta, Indonesia (2016) ; và ‘Reshaping Tradition: Contemporary Ceramics from East Asia’, Pacific Asia Museum, Pasadena (2015).