Trang chủ > Producers

Nhà Sản xuất

Trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại về nghệ thuật và văn hoá đương đại, Sàn Art đã làm việc với những 'nhà sản xuất' dưới đây. Họ chủ yếu là nghệ sĩ thị giác nhưng cũng bao gồm nghệ sĩ trình diễn, curator, nhạc sĩ, các nhà sử học, nhà giáo dục, kiến trúc sư, nhà thiết kế, triết gia, nhà thơ, nhà phê bình nghệ thuật, nhà khoa học, những cây bút trong ngành và nhiều đối tượng khác. Danh sách mới điểm một phần khiêm tốn – xin kiên nhẫn với chúng tôi trong quá trình xây dựng kho lưu trữ này.

Producers