Home > Programs > San Art Laboratory

lab-intro

Phòng Thí Nghiệm Sàn Art – Phiên 5

6 tháng 6, 2014 - 14 tháng 11, 2014

Về 'Sàn Art Lab'

Sàn Art Laboratory’ là một chương trình studio/lưu trú ở Tp. Hồ Chí Minh, do Sàn Art sáng lập và thực hiện. Trọng tâm của ‘Sàn Art Laboratory’ là quá trình sáng tạo nghệ thuật và việc trao đổi những ý tưởng sáng tạo. Mỗi nghệ sỹ tham dự đều được sẽ làm việc với một ‘người cộng tác trao đổi’ trong suốt ‘phiên thí nghiệm’ (kỳ lưu trú), gặp gỡ thường xuyên để thảo luận về tiến độ xây dựng ý tưởng của mình. Mỗi ‘phiên lab’ sẽ kết thúc bằng một triển lãm nhóm trưng bày những tác phẩm được thực hiện tại Sàn Art. 

NGHỆ SĨ / NGƯỜI CỘNG TÁC TRAO ĐỔI

Nguyễn Trần NamZoe Butt
Phạm Đình Tiến / Tuan Andrew Nguyen
Rudy Atjeh / Chi Mai

Ban cố vấn

Ông Việt Lê

Phó Giáo sư
California College for the Arts, Mỹ

Ông Đỗ Xuân Tịnh

Trưởng khoa Mỹ thuật Ứng dụng
Đại học Sài Gòn

Bà Luz Angela Lizarazo

Nghệ sĩ và nghệ sĩ lưu trú phiên Lab 1
Bogota, Colombia

Ông Tuan Andrew Nguyen

Nghệ sĩ và đồng sáng lập
Sàn Art

Bà Zoe Butt

Giám đốc điều hành và Giám tuyển
Sàn Art

Đã qua