May 29 2018

Mời Ứng tuyển Khoá học dành cho Giám tuyển mới!!!

Sàn Art rất hân hạnh thông báo 10 suất tham dự được trợ cấp tài chính trong khoá học kéo dài một tháng dành cho những giám tuyển mới thực hành. Ứng viên phải là công dân của một quốc gia Đông Nam Á.

Thực hành giám tuyển đương đại bao gồm các hoạt động như tổ chức triển lãm, thiết kế chương trình và các dự án lan toả trong vùng mở rộng của xuất bản. Truy đuổi Lạ thường khám phá sự đa dạng này qua cách đặt vấn đề mang tính phản biện về công việc [giám tuyển] từ góc nhìn Bán Cầu Nam. Học viên cũng sẽ được giới thiệu và đào tạo về các phương pháp nghiên cứu cơ bản.

Các ứng viên thành công cần chứng tỏ khả năng áp dụng và phát triển những trải nghiệm học tập mà Truy đuổi Lạ thường cung cấp. Ứng viên chỉ cần kinh nghiệm giám tuyển tối thiểu, quan trọng hơn là tiềm năng trau dồi và phát triển đề xuất giám tuyển của chính ứng viên.

Sau khi kết thúc khoá học, học viên cần hoàn chỉnh và gửi đề xuất dự án giám tuyển của họ tới Sàn Art trong vòng tám tuần. Sàn Art đặt mục tiêu hỗ trợ các dự án này, do vậy chúng tôi sẽ cố gắng đồng hành với học viên trong việc thực hiện dự án, đồng thời đưa các đề án vào ấn bản phẩm về Truy Đuổi Lạ thường trong tương lai.

Đọc thêm thông tin tại https://san-art.org/vi/uncommon-pursuits