Dec 12 2017

Lời mời ứng tuyển vị trí Curator/Giám đốc

Sàn Art là một tổ chức nghệ thuật độc lập, phi lợi nhuận tận tâm vào việc trao đổi và khám phá những kiến thức văn hoá trong một cộng đồng đa ngành. Thành lập năm 2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Sàn Art đặt mục tiêu lấp đầy khoảng trống trong cơ sở hạ tầng cho nghệ thuật thị giác, cung cấp những lối truy nhập và cơ hội đa dạng cho nghệ sĩ bằng cách tạo cầu nối vào cuộc thảo luận đương đại thông qua nghệ thuật thị giác, văn học, trình diễn và những hoạt động cụ thể như triển lãm, diễn thuyết, workshop, hay chương tình lưu trú, kết hợp với mạng lưới các tổ chức đối tác địa phương và quốc tế. Phòng Đọc của chúng tôi mở cửa cho công chúng với lượng tài liệu phong phú nhất về nghệ thuật đương đại tại thành phố Hồ Chí Minh. Sàn Art làm việc với nhiều đối tác để tạo điều kiện triển lãm cho các nghệ sĩ Việt Nam trong và ngoài nước.

Chúng tôi đang tìm kiếm một Curator/Giám đốc toàn thời gian để dẫn dắt Sàn Art trên chặng đường tiếp theo với trọng tâm là các chương trình giáo dục. Ứng viên lý tưởng là người đã có nhiều kinh nghiệm đề xướng và chỉ đạo các hoạt động đa dạng, ưu tiên ứng viên làm việc trong ngữ cảnh Bán Cầu Nam, với nhiệt huyết xây dựng năng lực cộng đồng ở nơi chưa có nhiều cơ sở hạ tầng cho nghệ thuật. Người được chọn sẽ thiết lập, chỉ đạo, và điều tiết tất cả chương trình của Sàn Art bao gồm chương trình chuyên sâu đầu tiên dành riêng cho Curator tại Việt Nam năm 2018.

Curator/Giám đốc sẽ báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc Sàn Art.

Vai trò và trách nhiệm chính:

Tổ chức ‘Chương trình Đào tạo Curator’ cùng Ban Giám đốc, Nhân viên Điều hành, và Cố Vấn Chương trình

Thiết lập và điều hướng tất cả các chương trình giáo dục bao gồm diễn thuyết, workshop, tham luận vào diễn trình nghệ thuật đương đại quốc tế từ quan điểm địa phương; cùng Nhân viên Điều hành của Sàn Art tìm kiếm các đối tác địa phương để đồng tổ chức hoặc đồng tài trợ.

Tổ chức các triển lãm, điều hướng nghiên cứu, điều phối các chương trình giao lưu và lưu trú của Sàn Art khi có cơ hội.

Viết tất cả tài liệu cần thiết cho tất cả chương trình, triển lãm, cho mục tiêu quảng bá cũng như xuất bản (trên mạng và bằng bản in) cho Sàn Art

Thông qua thảo luận với Ban Giám đốc và Cố vấn của Sàn Art, điều hướng tầm nhìn chiến lược về nội dung cũng như cách thức điều hành Sàn Art, bao gồm địa điểm và tất cả các chương trình với trọng tâm rõ rệt về giáo dục.

Ước định, từ đó kiến tạo những cách thức Sàn Art có thể duy trì ổn định tài chính lâu dài, bao gồm việc viết đơn đề nghị tài trợ từ các tổ chức khác nhau để Sàn Art có thể kiên định với những hoạt động phi lợi nhuận

Giám sát liên kết với những cá nhân và tổ chức quan trọng để tăng cường vị thế các hoạt động của Sàn Art thông qua quảng bá, cộng tác, trao đổi hoặc tài trợ ở địa phương cũng như quốc tế.

Dựa trên mạng lưới hiện tại của Sàn Art để phát triển những liên kết và cộng tác chiến lược với những cá nhân, tổ chức khác nhau để củng cố nền tảng lớn hơn cho những cơ hội triển lãm và trao đổi giữa các nghệ sĩ trong và ngoài nước để thúc đẩy nghệ thuật đương đại tại Việt Nam.

Quản lý phòng đọc của Sàn Art, tìm cách tăng cường lượng tài liệu dưới hình thức đóng góp hoặc tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước.

Duy trì việc lưu trữ các hoạt động của Sàn Art (ví dụ các thông tin chỉ dẫn và tại liệu triển lãm, cập nhật danh sách email, dữ liệu về sách và kho lưu trữ vân vân..)

Lương bổng và các chế độ sẽ được trao đổi với những ứng viên phù hợp. Ngày bắt đầu là từ 1 đến 45 ngày kể từ khi nhận vị trí.

Để nộp đơn, xin gửi CV cập nhật, portfolio của một số dự án đã hoàn thành, và một thư giới thiệu bản thân đến hello@san-art.org với tiêu đề ‘Application: Curator/Director position’

Nếu cần thêm thông tin, xin gửi thư đến hello@san-art.org với tiêu đề ‘Inquiry: Curator/Director position’