GIỜ MỞ CỬA

THỨ BA-THỨ BẢY 10:30–18:30

Đóng vào các ngày lễ quốc gia

ĐỊA CHỈ

TOÀ NHÀ MILLENNIUM MASTERI
PHÒNG B6.16 & B6.17

132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(vào từ cổng Nguyễn Hữu Hào)

EMAIL

hello@san-art.org

HOTLINE

+84 (0) 339 811 696

FACEBOOK

facebook.com/SanArtVN

INSTAGRAM

@sanartvn

JOIN OUR MAILING LIST