GIỜ MỞ CỬA

Để ghé thăm Sàn Art, bạn hãy hẹn trước với chúng mình nha.
Bạn có thể liên lạc qua Facebook Messenger hoặc Email. Xin cảm ơn!

Chúng mình đóng cửa vào những ngày lễ.

ĐỊA CHỈ

TOÀ NHÀ MILLENNIUM 
VĂN PHÒNG B6.16 & B6.17

132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(vào cổng Nguyễn Hữu Hào)

EMAIL

hello@san-art.org

HOTLINE

+84 (0) 339 811 696

FACEBOOK

facebook.com/SanArtVN

INSTAGRAM

@sanartvn

JOIN OUR MAILING LIST