Transpop: Hàn quốc Việt nam hòa trộn

Khai mạc triển lãm: 08.08.2008 @6:30pm
Triển lãm mở tới 30.08.2008
Địa điểm: San Art and Galerie Quỳnh

 

TransPOP: Hàn Quốc Việt Nam Hòa trộn, đồng triển lãm tại Sàn Art và Galerie Quỳnh, giới thiệu một sự hòa quyện giữa sáu nghệ sĩ thành danh từ Hàn Quốc, Việt Nam và Hoa kỳ, báo hiệu sự tương tác với mối liên hệ lịch sử lâu đời cũng như mối liên hệ đương đại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Những tác phẩm nghệ thuật tham gia khám phá mối liên hệ giữa hai quốc gia, bao gồm những điểm giao nhau của lịch sử, những sang chấn và văn hóa thị hiếu đương đại. Để thể hiện sự trao đổi sáng tạo và có tính phê bình giữa Hàn Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ, bốn nghệ sĩ Hàn Quốc xa xứ – Sowon Kwon, Oh Yongseok, Area Park, và Soon-Mi Yoo – được mời đến để sáng tác và triển lãm những tác phẩm mới, cũng là một phần của chương trình nghệ sĩ cư trú tại Sài Gòn, kéo dài một tháng , trong kỳ hè 2008. Chương trình cư trú tại Seoul trong kỳ hè 2007 của năm nghệ sĩ Việt Nam địa phương và xa xứ, trong đó có Tiffany Chung và Ly Hoàng Ly, đem lại kết quả là các tác phẩm mới đã được triển lãm tại Trung Tâm Nghệ Thuật ARKO, Seoul, điểm dừng đầu tiên của chuyến triển lãm này.

Chương trình nghệ sĩ cư trú tại Sài Gòn, những triển lãm tại Galarie Quỳnh và Sàn Art và những chương trình cộng đồng liên quan là một phần của chuyến lưu diễn quốc tế tầm vóc lớn hơn, bao gồm những điểm dừng tiếp theo tại Nam California và San Francisco, và cả tại Seoul và Sài Gòn. Triển lãm giới thiệu tất cả 50 tác phẩm, thể hiện một sự hòa trộn đa dạng của 16 nghệ sĩ đang lên và đã thành danh đến từ Việt Nam và Hàn Quốc và những vùng tại Hoa Kỳ, trong đó sự đa dạng về cách tiếp cận được thể hiện rõ ràng, hướng đến chủ đề hiện đại và chủ đề hoài niệm.