Tân mão: Hỗ trợ Sàn Art năm 2011

Khai mạc triển lãm: 06.01.2011 @6pm
Triển lãm mở tới 16.02.2011
Địa điểm: Sàn Art
3 Mê Linh, quận Bình Thạnh – tp Hồ Chí Minh – Việt Nam

 

 

Tạm biệt năm Dần với lời chúc thịnh vượng, Sàn Art giới thiệu các tác phẩm của một số nghệ sĩ đã thành danh cũng như các nghệ sĩ mới Nguyễn Thái Tuấn, Tuấn Andrew Nguyễn, Superflex + nhóm TPG, Tiffany Chung, Tammy Nguyễn, Bùi Công Khánh, Christine Nguyễn, Võ An Khánh, Trần Minh Đức, Hà Thúc Phù Nam và Dinh Q. Lê.

Doanh thu từ các tác phẩm này sẽ là sự hỗ trợ to lớn cho Sàn Art trong việc mang tới các dự án trong và ngoài nước, hơn thế nưã là nhận biết về mỹ thuật Việt Nam đương đại !

Sàn Art là một tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả thu nhập sẽ được chuyển trực tiếp vào các chương trình hoạt động của Sàn Art.