Không gian / Giới hạn

intro-Duoi-Chim-System

Thòi gian:

28 tháng 2 - 25 tháng 4 . 2013

Khai mạc:

18g, 28 tháng 2 . 2013

Địa điểm:

Sàn Art,
3 Mê Linh, quận Bình Thạnh,
tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian hoạt động:

10g30 - 18g30
Thứ 3 - Thứ 7

NGHỆ SĨ

NỘI DUNG

‘Không gian / Giới hạn’ là về những tập quán, kì vọng và khát khao trong xã hội đương thời. Truyền thông đại chúng, suy tưởng truyền thuyết và lề thói văn hóa, hay tư tưởng về tầng lớp đang ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta thế nào?

CURATOR

  • Zoe Butt

Tải tài liệu

Đàm luận liên quan

Nhà tài trợ