Truy đuổi Lạ thường | Phiên II –
Giáo dục, Viết,
Biên Tập

Khai mạc triển lãm: 24.07.2018 
Triển lãm mở tới 27.07.2018
Địa điểm: Sàn Art Library

 

Truy đuổi Lạ thường, khai giảng lần đầu vào mùa hè năm 2018, là một khoá học dành cho giám tuyển mới ở Đông Nam Á, cung cấp các kỹ năng lý thuyết và thực tiễn nhằm hỗ trợ công việc nghiên cứu, viết và giám tuyển nghệ thuật đương đại trong những bối cảnh xuyên-địa-phương. Xin vui lòng tìm hiểu thêm thông tin về chương trình của chúng tôi ở đây.

Từ ‘essayer’ (‘người viết tiểu luận’) xuất phát từ ‘essay’ (‘thử,’ ‘cố gắng’), đề cập đến một quá trình nỗ lực, cân nhắc, uốn khúc và trải giãn. Làm thế nào chúng ta nghĩ về khái niệm này trong tương quan đến đời sống rộng rãi của triển lãm nghệ thuật? Quá khứ, hiện tại và tương lai của triển lãm về bản chất đã mang tính tiểu luận: xây dựng không chỉ từ các ca-ta-lô dày đặc, thông cáo báo chí, phê bình phản biện và phỏng vấn, mà còn là từ tin đồn, những ký ức sai lệch và trải nghiệm cơ thể.

Phiên này xem xét lịch sử của các cuộc triển lãm và ấn phẩm của chúng như một dạng kiến ​​thức. Vai trò của kho lưu trữ là gì, hay đúng hơn, ‘anarchive’ (kho lưu trữ hỗn loạn), vừa nắm bắt những trải nghiệm tạm thời do duyên chạm mặt với triển lãm vừa khiến chúng trượt đi mất? Những giới luật phản tư [của lĩnh vực] nào cần được ưu tiên, lịch sử, nơi chốn hay lý thuyết? Ta định hình hoặc đề cập tới khán giả ra sao? Và khi tiến hành quá trình vẫn tiếp diễn này, ta cần mở rộng thêm những khoảng trống ngang ngạnh, những lỗ hổng và những phần còn thiếu nào nữa?

Phiên này tiếp cận những câu hỏi trên, đồng thời tập trung vào các khía cạnh nghiên cứu về trường hợp của Johannesburg Biennale lần thứ 2 mang tên Trade Routes: History and Geography (Tuyến Giao Thương: Lịch Sử và Địa Lý) năm 1997. Cuộc triển lãm lịch sử phức tạp đã sụp đổ này mời ta đeo chiếc kính tiểu luận lên mà đọc về gốc rễ, quy mô và hệ quả của nó, mời mọc chúng ta hình dung lại các hình thức nghiên cứu và hình thức viết do chính những bối cảnh đa dạng về sản xuất và tiêu thụ kiến ​​thức giám tuyển đòi hỏi.