Truy đuổi Lạ thường |
Phiên I – Giám tuyển
Nghệ thuật trong
Thế giới Đương đại

Khai mạc triển lãm: 20.07.2018 
Triển lãm mở tới 23.07.2018
Địa điểm: Sàn Art Library

 

Truy đuổi Lạ thường, khai giảng lần đầu vào mùa hè năm 2018, là một khoá học dành cho giám tuyển mới ở Đông Nam Á, cung cấp các kỹ năng lý thuyết và thực tiễn nhằm hỗ trợ công việc nghiên cứu, viết và giám tuyển nghệ thuật đương đại trong những bối cảnh xuyên-địa-phương.  Xin vui lòng tìm hiểu thêm thông tin về chương trình của chúng tôi ở đây.

Các triển lãm nghệ thuật lưỡng niên gia tăng khắp thế giới từ giữa những năm 1990, găm ghép những câu hỏi mang tính phản biện vốn đã nảy nở khắp nơi về hiện tượng ’quốc tế hóa’ nghệ thuật. Gần đây, chúng ta chứng kiến ​​sự xuất hiện của ‘Thời đại Hội chợ Nghệ thuật.’ Bối cảnh và lịch sử của hiện tượng này là gì? Chúng giao nhau ra sao? Triển lãm lưỡng niên Havana bắt đầu năm 1984 bước đầu đã tạo ra một không gian mới, thực sự quốc tế và “khác” cho nghệ thuật [bắt nguồn] từ sự đa dạng của thực hành đương đại. Triển lãm lưỡng niên này cũng phê bình tính hiện đại và đối chất với những điển phạm và phân cấp chính thống. Câu chuyện này đã được đề cập đầy đủ chưa và làm thế nào chúng ta có thể hình dung được tầm quan trọng của bối cảnh thế giới hậu-Chiến-tranh-Lạnh?

Phiên này rời bỏ lối khám phá những lời hứa và giới hạn của các hệ thống nghệ thuật quốc tế và các câu hỏi phản biện về toàn cầu hóa, thay cái nhìn hướng về Bán Cầu Nam bằng cái nhìn từ chính bên trong khu vực đó. Nhiều câu hỏi đang bỏ ngỏ. Nghệ thuật có trở nên phong phú và phức tạp hơn hay nó bị đơn giản hóa bởi quá trình chuẩn hoá cần thiết cho cuộc giao tiếp xuyên văn hóa quốc tế? Sự khác biệt có được truyền đạt và thương thảo hay chỉ chuyển đổi thành một phân loại tự mãn? Vai trò và tác động của thị trường là gì?

Chốt lại, phiên này sẽ đề cập những nền tảng nhận thức luận mới cho các diễn ngôn nghệ thuật, đào sâu vào nhu cầu tản quyền trung tâm khỏi những thủ tục bảo tàng và thấu hiểu sự tương tác phức tạp giữa chúng và các thị trường, hệ thống và bộ sưu tập toàn cầu. Ở đây, câu hỏi về cách nhận diện và nuôi dưỡng nhiều dạng công chúng khác nhau cũng cần được tranh luận.