Trò chuyện cùng Alma Ruiz & Carolee Thea

Giám tuyển của bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Los Angeles (LA MOCA) Alma Ruiz và giảm tuyển và cây bút tự do Carolee Theo chia sẻ về công việc và chuyên môn của mình.

Bà Thea sẽ nói về cuốn sách của bà có tên là “Foci”, bao gồm những bài phỏng vấn với 10 giám tuyển quốc tế: Dan Cameron, Hou Hanru, Yuko Hasegawa, Maria Hlavajova, Vasif Kortun, Kasper Konig, Barbara London, Rosa Martinez, Hans-Ulrich Obrist And Harold Szeemann. Quyển sách này xem xét công việc của giám tuyển thông qua chính cái nhìn và sự hiểu biết của họ.

Bà Ruiz sẽ nói về “Triển lãm mỹ thuật Châu Mỹ Latin tại bảo tàng nghệ thuật đương đại, Los Angeles” với những cuộc triển lãm mà bà tổ chức bắt đầu với dự án “Cicatriz” của Rosângela Rennó vào năm 1996 đến triển lãm gần đây nhất “Poetics of the Handmade” (tạm dịch: sự thi vị của tác phẩm làm bằng tay.