Trang phục tôi mặc, liệu có thực hành nghệ thuật nào mang tính toàn cầu?

Christopher Myers – Nghệ sĩ cư trú hợp tác với Trần Minh Đức.

Christopher Myers – nghệ sĩ thị giác, người từng có tác phẩm trưng bày tại PS1/MoMA (New York), cùng nhiều nơi như Trung Quốc, Ghana, Sudan, và thực hiện triển lãm tại Sàn Art, sẽ nói về cách thức sáng tạo nghệ thuật trong nhiều bối cảnh khác nhau. Đồng thời, anh cũng sẽ lý giải tại sao vẫn chưa có một viễn cảnh nghệ thuật toàn cầu.