Trải nghiệm đời sống địa phương

Đây là buổi thảo luận liên quan đến triển lãm “Chuyện đô thị xê dịch”, do Zoe Butt (giám tuyển Sàn Art) và Phillippe Peycam (Trung tâm nghiên cứu Khmer, Siem Reap, Campuchia) làm chủ tọa.

Buổi thảo luận được Hội mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đồng tổ chức.