Six lines of flight

‘Six Lines of Flight’ sẽ là một cuộc triển lãm với sự góp mặt của các nghệ sĩ chủ chốt từ khắp nơi trên thế giới, những người đã phát triển các tổ chức nghệ thuật độc đáo và / hoặc những tập thể trong sáu thành phố khác nhau đã đóng góp cho cộng đồng của họ và giúp mỗi thành phố để trở thành một trung tâm nghệ thuật đang phát triển.

Thảo luận này diễn ra một năm trước khi triển lãm khai mạc để giới thiệu các tổ chức này cho một đối tượng khán giả rộng lớn hơn San Francisco.

Bảng danh sách những thành viên:

Yto Barrada, Cinemathèque de Tanger, Tangier, Morocco
Amy Franceschini and Michael Swaine, Futurefarmers, San Francisco, USA
Lamia Joreige, Beirut Art Center, Beirut, Lebanon
Oscar Muñoz and Sally Mizrachi, Lugar a Dudas, Cali, Colombia
Tuấn Andrew Nguyễn, Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mihai Pop and Adrian Ghenie, Plan B and the Paintbrush Factory, Cluj, Romania
Akram Zaatari, Arab Image Foundation, Beirut, Lebanon