Biển (trao) Đổi – Nhìn thấy thay đổi? Trao đổi đường Biển? Nhìn thấy một Trao đổi? Thay đổi Tính dục?

Sumesh Sharma là giám tuyển và là đồng sáng lập của Clark House Initiative có trụ sở đặt tại Bombay ́n Độ. Sumesh hiện đang lưu trú tại Parasite, Hồng Kông. Trong thời gian thăm Tp.HCM lần này Sumesh sẽ dành thời gian làm việc với San Art, thực hiện buổi nói chuyện, giới thiệu nghệ sĩ Rupali Patil và Clark House Initiative cùng với bài trình bày mang chủ đề Biển (trao) Đổi – Nhìn thấy thay đổi? Trao đổi đường Biển? Nhìn thấy một Trao đổi? Thay đổi Tính dục? (Sea (ex) Change – See a change? Sea Exchange? See a Exchange? Sex Change ?).

Sumesh Sharma là giám tuyển được truyền cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật cách tân vốn thường được bao gồm các khía cạnh văn hóa mang ảnh hưởng của kinh tế – xã hội và chính trị. Văn hóa nhập cư của khối Pháp ngữ, những Bình đẳng Bản địa, các Trào lưu của Nhận thức Màu da trong Văn hóa là các lĩnh vực anh quan tâm. Anh đồng sáng lập Clark House Initiative vào năm 2010.

Rupali Patil (1984) sắp xếp lại các hình ảnh chỉ trích những sai sót và trục lợi chính trị tạo ra những sự kiện đáng tiếc như là những vụ tự sát của nông dân, sự khai thác bằng hình thức tư hữu hóa nguồn nước, tịch thu trái phép đất đai của các bộ tộc, sự cách ly cộng đồng bản địa như vụ người Koli ở Bombay.

Clark House Initiative đặt trụ sở ở Bombay, được thành lập tháng 10 2010 như là một hợp tác giám tuyển và liên kết nghệ sĩ cùng quan tâm tới ý niệm về tự do. Clark House, theo như tên gọi và là nơi các dự án diễn ra, đã từng là văn phòng của một dự án nghiên cứu dược phẩm, một cửa hàng đồ cổ, và văn phòng vận chuyển của Hãng Vận chuyển Thakur có các liên hệ với các nước ở Trung Đông, Đông u và Nhật Bản. Các can thiệp giám tuyển tại không gian mong muốn tiếp diễn, một cách khác biệt, theo lịch sử của chủ nghĩa quốc tế, sự thử nghiệm và nghiên cứu đó.