Sàn Art Laboratory – Hãy đến và đặt câu hỏi về chương trình!

Đây là buổi trò chuyện thân mật để Sàn Art chia sẻ lý do xây dựng Sàn Art Laboratory và những gì được kỳ  vọng từ các nghệ sĩ được chọn tham gia chương trình.

Buổi nói chuyện có sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước đã từng có kinh nghiệm tham gia các chương trình lưu trú ở nước ngoài. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khái niệm “mentorship” và có cơ hội đặt câu hỏi với đội ngũ Sàn Art và các nghệ sĩ nếu là ứng viên muốn đăng ký tham gia chương trình.

‘Sàn Art Laboratory’ là chương trình studio/lưu trú và mentorship do Sàn Art tổ chức và sáng lập từ tháng 5, 2012.

Thời hạn nộp đơn kết thúc vào ngày 14 tháng 1, 2012.