Phòng Thí Nghiệm Sàn Art Mở Rộng : Ngày 2

Ngày nay, giám tuyển quốc tế, người viết và nhà sưu tập đang hướng đến Đông Nam Á với sự quan tâm đặc biệt. Tại Việt Nam, cộng đồng nghệ thuật chúng ta có chuẩn bị cho sự lưu tâm này? Để nhận biết, để chuẩn bị, chúng ta cần làm những gì và tại sao? ‘

San Art Laboratory Chuyên sâu’ là một chuỗi các cuộc nói chuyện về vấn đề này, khởi động bởi các diễn giả đặc biệt

Tại sao lại quan trọng khi hiểu mối liên hệ giữa một ý tưởng và kỹ thuật thực hiện?’
Nghệ sĩ nói chuyện: Jun Nguyen-Hatsushiba, Tiffany Chung, Nguyễn Mạnh Hùng

Thật không may, ở Việt Nam, các trường đại học không giảng dạy lịch sử nghệ thuật đương đại, cũng không nói tại sao việc hiểu về mối quan hệ giữa ý tưởng và kỹ thuật khi làm tác phẩm. Là một nghệ sĩ thực hành với mong muốn được triển lãm trong và ngoài nước và để sống bằng việc sáng tác – tại sao lại cần thiết khi thực hiện những nghiên cứu tư liệu cho ý tưởng? Tại sao việc hiểu biết mối liên hệ giữa nghệ thuật với các ngành nghề khác là quan trọng?

Tiffany Chung nói về cơ cấu ý niệm của các thực hành nghệ thuật của cô, vốn chủ yếu là dựa trên các nghiên cứu khảo sát, về các ranh giới giữa nghệ thuật thị giác, phim, kịch, nhân chủng và xã hội học bị làm lu mờ.
Cô đã chia sẻ về một dự án đã thực hiện ở Nhật Bản, về ý tưởng đầu tiên cho dự án đã được bắt đầu như thế nào , cô đã tham khảo thông tin, nghiên cứu và thử nghiệm nhiều phương thức ra sao để có thể sáng tạo ra tác phẩm của mình. Cô đã thực hiện tác phẩm sắp đặt và trình diễn cho dự án này ở Nhật Bản, và cũng từng cộng tác thực hiện trình diễn kết hợp video ở Việt Nam. Cuối cùng tất cả các tác phẩm được tổng hợp lại và triển lãm tại Nhật Bản.