Những Giấc Mơ Liên lục địa Châu Phi ‘Pan-Africa’

Khai mạc triển lãm: 27.08.2015 @6:30pm
Địa điểm: Đại Học Hoa Sen
phòng Marie Curie – tầng 6
Đại Học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1

 

Trong buổi nói chuyện đầu tiên của mình, curator N’Goné Fall sẽ miêu tả nền văn hóa – nghệ thuật đương đại của Châu Phi qua hình ảnh giấc mơ một lục địa hòa hợp – ‘một nơi chốn thương thảo’ giữa các nền văn hóa đa dạng và phức tạp. Châu Phi gồm 54 quốc gia, tất cả đều chịu sự đô hộ thuộc địa bởi đế chế thực dân, ngoại trừ Ethiopia. Sau các cuộc thôn tính và tranh chấp quyền lực thực dân, Châu Phi trải qua sự chia cắt địa lý, các nước này bèn dùng văn hóa và nghệ thuật như một công cụ để xây dựng đất nước và nền tảng gắn bó lục địa. Nhiều bậc trí thức đã và đang vận dụng  lý tưởng ‘Pan-Africa’ – luồng lý tưởng và phong trào vì một Liên lục địa Châu Phi hòa hợp – trong các sáng tác nghệ thuật của mình. Từ cảm hứng đó, N’Goné sẽ giới thiệu các nghệ sĩ điển hình cho việc sử dụng ý tưởng Pan-Africa, và một số dự án nghệ thuật mà cô và đồng nghiệp thực hiện ở Dakar (Senegal) nhằm nhìn về đất nước và châu lục qua các lăng kính lịch sử, địa lý và chính trị.

*Vào cửa tự do; bài giảng tiếng Anh sẽ được phiên dịch sang tiếng Việt.

Xem thông tin về buổi nói chuyện thứ hai của N’Goné Fall tại đây.

—————

N’Goné Fall tham gia ‘Trí/ Thức’ nằm trong dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng tử Claus với Sàn Art tài trợ.