Nghiến chặt: nghệ sĩ nói chuyện

Cùng với triển lãm “Nghiến chặt: tương quan giữa người và thú” mở cửa ngày 1 tháng 11, Bùi sẽ có buổi nghệ sĩ nói chuyện tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Lêna Bùi đã làm việc với một số nhà khoa học của Bệnh viện Nhiệt Đới trong suốt 9 tháng, tìm hiểu về các bệnh truyền nhiễm và cách tiến hành nghiên cứu, các phương thức nghiên cứu được lựa chọn và lý do thúc đẩy lựa chọn đó. Cô đã đi cùng các nhà nghiên cứu đến một số vùng quê ở Đồng Tháp và Đak O, rồi tự đi nghiên cứu ở Triều Khúc và Cần Giờ, để thấy ngạc nhiên thú vị trước sự tương giao giữa người và động vật. Lêna sẽ nói về những kinh nghiệm làm việc của cô với các nhà nghiên cứu, ảnh hưởng của quá trình này trên cách tiếp cận, tìm kiếm tư liệu và nghiên cứu của mình, một nghệ sỹ. Cô cũng sẽ trao đổi thêm về từng tác phẩm trong triển lãm, giải thích cách tìm hiểu, phương thức tìm kiếm thông tin và những câu chuyện truyền cảm hứng nền tảng cho các tác phẩm (ví dụ, trong thế giới vi mô của động vật, những chuyển động luôn bất biến và rất đẹp, tương phản với thế giới con người thật xa lạ với điều này; họ không nhận thấy thế giới vi mô, các chuyển động đó diễn ra song song với cuộc sống của con người một cách cơ bản, ví dụ như những miếng thịt mua ở chợ trong quá khứ rất gần đã là một sinh vật sống kề cận với người).