Nghệ thuật và Cộng đồng: Điều gì tiếp theo?

Khai mạc triển lãm: 25.06.2015 @18:30
Địa điểm: Đại học Hoa Sen
Phòng Marie Curie – Lầu 6
Đại học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1

 

 

 

Các cộng đồng cung cấp nguồn nguyên liệu, niềm cảm hứng, lý lẽ và lượng khán giả đáng quý. Sau vài thập kỉ, từ bối cảnh nông thôn đến thành thị, những thử nghiệm nghệ thuật với cộng đồng ngày một dày đặc và lan rộng. Sự tham gia của nghệ sĩ trong cộng đồng bắt đầu đơn giản từ việc phục vụ cho chính những thành viên trong cộng đồng đó.

Mối quan tâm về môi trường thường là những lý do quan trọng cho sự tương tác của nghệ sĩ vào cộng đồng. Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá được những mối bận tâm này, và bài học nào cần phải học để chuẩn bị cho tương lai, về mặt thẩm mĩ, đạo đức và chính trị? Những bài học đó liên quan thế nào đến ý tưởng của cộng đồng? Bài giảng này sẽ trình bày nhiều dự án thành công khác nhau do tập thể nghệ sĩ, các không gian nghệ thuật và những người hoạt động văn hóa khởi xướng, nhằm lan truyền cảm hứng và đồng thời lấy cảm hứng từ các cộng đồng sinh sống chung quanh.

* Vào cổng tự do và Bài giảng tiếng Anh sẽ được phiên dịch sang tiếng Việt.

——

Marco Kusumawijaya tham gia ‘Trí/ Thức’ nằm trong dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng tử Claus với Sàn Art tài trợ.

Chú thích hình ảnh: Trẻ em tai làng Muntuk chuẩn bị biểu diễn sau 2 tuần workshop với các nghệ sĩ của nhóm Papermoon Puppet Theatre.