Nghệ sĩ nói chuyện: UuDam Nguyen

UuDam Nguyen trao đổi về nghệ thuật của anh với tư cách là một nghệ sĩ được đào tạo, sống và làm việc ở cả Việt Nam và Mỹ.