Nghệ sĩ nói chuyện: Charles LaBelle

Nghệ sĩ Mỹ, Charles LaBelle, chia sẻ về những tác phẩm mới và mối quan hệ giữa ông với những nơi chốn ông đã từng đi qua.