Mạng lưới châu Á: Tương lai của quá khứ

Khai mạc triển lãm: 26.02.2014 @6:30pm
Địa điểm: ĐH KHXH&NV
Phòng C.103
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trong lịch sử, châu Á không có biên giới địa lý chính xác. Các lãnh thổ giao nối chặt chẽ thông qua thương nghiệp và tôn giáo (thể hiện qua lễ nghi, các hình thức nghệ thuật và thủ công còn hiện diện ở khắp nơi). Những mạng lưới này có ảnh hưởng sâu sắc trên kết nối xã hội và văn hoá toàn châu thổ. Hiện nay, một ý kiến nhận được nhiều đồng thuận nêu rằng nếu con người tiếp tục những phương thức hiện đại trong sản xuất và tiêu thụ, cũng như duy trì trật tự kinh tế – chính trị đang làm nền tảng cho các phương thức này thì sự bền vững của hành tinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giáo sư Duara sẽ cho chúng ta thấy làm thế nào hình thái kết nối theo mạng lưới giúp ta xây dựng khuôn khổ tư duy thay thế cho tương lai khu vực văn hoá đa dạng này.

Bạn có thể tải file phiên dịch bài giảng tại đây, cùng với file powerpoint GS. Prasenjit dùng khi thuyết trình qua link này

______

GS. Prasenjit Duara là diễn giả thuộc chương trình ‘Trí / Thức’ nằm trong dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng Tử Claus với Sàn Art tài trợ.