LABMOBILE VỚI SÀN ART

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 19 tháng 1, 2019, 15:00-18:00
Địa điểm: Sàn Art

Năm mới, Sàn Art khởi động với sự trở lại của LabMobile—lần này trận phê bình chơi ngay trên sân nhà.

Chúng mình cùng nhau nói về ý niệm và nội dung của triển lãm (cơ thể, hành vi “ngắm”/cơ chế theo dõi, phương tiện tái hiện, bối cảnh Việt, các thế hệ nghệ sĩ khác nhau), không gian, tham dự của khán giả, các tác phẩm cũng như ý kiến, suy nghĩ hay câu hỏi của mọi người về triển lãm cùng những băn khoăn rộng hơn về công việc giám tuyển/làm tác phẩm.