Lab 2 : Mở cửa xưởng 2

Nghệ sĩ: Trần Xuân Anh, Nguyễn Hữu Trâm Kha và Ngô Đình Bảo Châu và của nghệ sĩ – nhà văn Christopher Myers.

Đây là lần mở cửa xưởng cuối cùng trước khi các nghệ sĩ thực hiện cuộc triển lãm báo cáo kết quả sáu tháng cư trú tại Sàn Art Laboratory. Bạn sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến quá trình thể nghiệm, biến đổi từ ý tưởng thành tác phẩm nghệ thuật cụ thể. Bảo Châu kiểm nghiệm sự đối trọng giữa hình thái, chất liệu và cách thức tạc tượng. Xuân Anh đối mặt với định kiến cũ kỹ của người Việt về nghệ thuật và thủ công; trong khi Trâm Kha kết hợp lối in, vẽ, khâu tay vào lối kể câu chuyện cá nhân của mình. Ngoài ra, người tới xưởng của Christopher Myers còn có thể xem những bản thiết kế rối đổ bóng kiểu truyền thống từ Indonesia, kể về nhật trình gian truân của ông tổ nghề múa hiện đại.