Kết nối hay không

Noraset Vaisayakul, nghệ sĩ ý niệm người Thái, trong thời gian sáng tác nghệ thuật của mình đã tạo nên một tuyển tập các tác phẩm thủ công tinh xảo với hình thái đa dạng nhưng ý nghĩa nhất quán. Anh sẽ giới thiệu với khán giả những tác phẩm chọn lọc của mình và chia sẻ về dự án nghiên cứu nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 9 này.