Jacqueline Hoang Nguyen

Hiện đang lưu trú tại dia/projects, Jacqueline Hoang Nguyen, sẽ nói về những ảnh hưởng của lý thuyết nữ quyền lên quá trình sáng tạo của chị, và mối quan tâm của chị đến những kho lưu trữ tài liệu. Nguyễn sẽ trình bày những sáng tác vẫn đang trong quá trình hình thành và những tác phẩm đã hoàn tất của chị để đặt những câu hỏi về cách sắp xếp kiến thức và xem xét những cách thức mới lạ để diễn giải lại quá khứ, phơi bày cách những hệ tư tưởng chi phối sự hình thành những quá trình đấy, đồng thời qua đó thể hiện những quan tâm đương thời. Trong sáng tác của mình, chị dùng một loạt những phương thức đa dạng như âm thanh, video, đồ họa và nhiếp ảnh.