Hư cấu đúng?

Đây là một buổi nói chuyện của nghệ sĩ dưới hình thức phỏng vấn – trình diễn. Trong buổi nói chuyện, Phan Thảo Nguyên và Nguyễn Hồng Ngọc sẽ hỏi đáp lẫn nhau những thắc mắc về đề tài, chất liệu, quá trình và phương pháp sáng tạo tác phẩm trong 6 tháng làm việc tại ‘Xưởng Thí Nghiệm Sàn Art’. Họ sẽ dẫn dắt bạn vào chuỗi các thử thách và thể nghiệm với chất liệu như đay, than, đèn neon, đồng, sơn dầu trên phim x-quang và ánh sáng. Hai nghệ sĩ không chỉ chia sẻ với mọi người sự nghiên cứu chất liệu mà cả những phân tích về lịch sử và ý nghĩa đằng sau chúng.