Giới thiệu đến Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

Giáo sư Janwillem Schrofer sẽ giới thiệu về lịch sử của Rijksakademie được minh họa bằng hình ảnh các tác phẩm của các nghệ sĩ từ hầu hết các nơi trên thế giới đã từng tham gia vào chương trình lưu trú sáng tác và làm việc với sự ảnh hưởng của viện; Điều đó phản ánh ý nghiã và tính xác thực qua tác phẩm cũng như sự nghiệp của các nghệ sĩ đó.

Thành lập bởi Vua William III vào năm 1870, Rijksakademie đã trở thành ’Thiên đường về chuẩn mực quốc tế’. Ngày nay Rijksakademie hoạt động như một viện nghiên cứu về phát triển tài năng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là nơi nghiên cứu và thực hành cho các tài năng và nghệ sĩ trên toàn thế giới. Ở đó có khoảng 50 studio dành cho các nghệ sĩ lưu trú sáng tác trong khoảng thời gian 2 năm cho việc nghiên cứu và thử nghiệm các dự án và thực hành. Ngoài ra còn có các không gian lớn dành cho các dự án lớn như đồng hợp tác và trình diễn. Hơn thế nưã là những lời khuyên về mỹ thuật và lý thuyết, cơ sở hạ tầng bao gồm các kỷ thuật liên quan tới trại sáng tác như thư viện, tài liệu về các nghệ sĩ và các tác phẩm đã được sưu tập (Trung tâm chuyên môn). Mỗi năm sẽ có khoảng 2000 đơn tham gia và có khoảng 25 nghệ sĩ được mời tới chương trình lưu trú sáng tác và được hỗ trợ các chi phí bao gồm chi tiêu hàng ngày, chổ ở và chi phí tương đối cho việc sáng tác tác phẩm.

Hãy tới để tìm hiểu thêm làm thế nào để bạn có thể nộp hồ sơ vào một trong những viện lưu trú sáng tác có chương trình thành công nhất trên thế giới.

Để biết thêm xin vui lòng ghé thăm website của Rijksakademie: www.rijksakademie.nl/uk_index

Để biết thêm chi tiết liên hệ Võ Quỳnh Hoa tại số 3840 0898

Chân thành cảm ơn sự hổ trợ địa điểm tổ chức của Himiko Visual Café.