Diễn thuyết khai mạc ‘Trí / Thức’

Khai mạc triển lãm: 21.08.2013 @18:00
Địa điểm: Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
Hội trường D
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh

 

Loạt bài giảng ‘Trí / Thức’ được khởi xướng và tổ chức bởi Sàn Art, được Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Giáo dục Trí Việt đồng giới thiệu. ‘Trí / Thức thuộc dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng Tử Claus với Sàn Art tài trợ.

Mỗi năm, ‘Trí / Thức’ mời 8 nhà nhà tư duy sáng tạo, đến từ nhiều nền tảng học thuật khác nhau để nói về những vấn đề đương đại như nghệ thuật, lý thuyết văn hoá, khoa học xã hội, lịch sử, kiến trúc, văn học, âm nhạc hay truyền thông.Bài giảng khai mạc ‘Trí / Thức’ của giáo sư Ngô Bảo Châu  thảo luận về những điểm chung giữa công việc củamột nghệ sĩ và  một nhà khoa học, cách ông nhìn nhận các nghệ sĩ và sự mưu cầu tính chính xác chặt chẽ trong công việc của họ cũng giống như các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà toán học, những người cũng luôn tìm kiếm những quan niệm về cái đẹp tương tự.

Bạn có thể xem lại buổi diễn thuyết ở đây (bằng tiếng Việt), hoăc tải nội dung bài diễn thuyết bằng tiếng Anh và tiếng Việt từ đường dẫn phía trên

____ _

‘Trí / Thức’ thuộc dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng Tử Claus với Sàn Art tài trợ.